اسپیرومتری

 

    

اسپیرومتری یا تست عملکرد ریه ها

یکی از روش هایی که جهت کشف نارسایی های ریوی استفاده می شود اسپیرومتری است.

اسپیرومتر وسیله ایست که جهت اندازه گیری حجم دم و بازدم در واحد زمان بکار می رود و از این طریق مقدار و

سرعت پر و خالی شدن ریه ها از هوا محاسبه می شود.این تست مشخص می کند که ریه های شما چه میزان هوا را می تواند نگه دارد،

با چه سرعتی شما می توانید هوا را به درون و بیرون از ریه ها بفرستید و با چه کیفیتی ریه های شما می تواند اکسیژن را وارد و

دی اکسید کربن را از خون خارج کند. عمل انجام شده توسط دستگاه اسپیرومتر را اسپیرومتری می نامند. 

                                                         
موارد مصرف اسپیرومتری:

  • تشخیص بیماری های تنفسی
  • ارزیابی میزان اختلال عملکرد ریه و ناتوانی ریوی
  • بررسی اثر درمان های انجام شده
  • ارزیابی اثرات تماس های شغلی یا محیطی بر روی عملکرد ریه(دود سیگار، گرد و غبارهای معدنی و صنعتی)


آمادگی های لازم:

  • حدالامکان یک ساعت قبل از تست از استعمال دخانیات خودداری کنید.
  • 6 ساعت قبل از تست ورزش های سنگینی انجام نداده باشید.
  • حداقل دو ساعت قبل از انجام تست از خوردن غذاهای سنگین خودداری کنید.
  • همکاری بیمار هنگام تست نقش مهمی ایفا می کند.
  • تخلیه خلط و تمیز کردن راه های تنفسی قبل از انجام تست به انجام بهتر کار کمک می کند.