گره (ندول) تیروئید

 

 

 

 

گره (ندول) تيروئيد چيست؟ واژه‌ي گره(ندول) تيروئيد به حالتي اطلاق مي‌شود كه گروه يا دسته‌اي از سلول‌هاي تيروئيد به صورت غيرطبيعي رشد كرده و به صورت توده يا گره در تيروئيد در مي‌آيند. با وجود اينكه بيشتر گره‌هاي تيروئيد خوش‌خيم هستند (غيرسرطاني)، تعداد كمي از آنها داراي سلول‌هاي سرطاني هستند. به همين علت بررسي گره‌هاي تيروئيد به منظور تشخيص اين بدخيمي‌ها انجام مي‌شود.

 

 برای اطلاعات بیشتر در مورد ندول تیروئید کلیک کنید.