بیو گرافی

دکتر علی اصغر شاه دایی، در سال 1347 در شهر تهران متولد شدند.دوره تحصیلی متوسطـه خود را در دبیرستان هدف تهـــران به پایان رسانید. مدرک دکترای عمومی را در سال 1374 از دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدرک تخصصی"بیماریهای داخلی"را در سال 1382 و از دانشگاه علوم پزشکی تهران کسب کرده اند. پایان نامه تخصصــی ایشان در مورد درمان های نوین دیابت بــوده است و در کلینیک های تخصصی دیابت، موفقیت های شاخصی در درمان بیمــاران دیابتی داشته اند. همزمان دوره های تکميلی آندوسکوپی و کولونوسکـــوپی را جهـت درمان بیماران گوارشی گذراند و در طی دوران فعالیت پزشـــکی، موفـــق به كسب تجربیــات فـــراوان و پیشرفت های بارزی درانجام تكنیكهای مختلف آندوسکــــوپی گردیدند. در اين مدت در فعاليت های علـــمی و پژوهشی متعددی نیز شرکت کرده اند. ایشان عضو انجمن متخصصین داخلی ایران و عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران می باشند.

نظرات بیماران
اطلاعیه های پزشک
اطلاعات پزشکی
اطلاعات تماس
هنوز بیماری تجربیات خود را ثبت نکرده است.
ثبت نظر جدید
نمایش تمام نظرات
۲۲ نظر منتظر تایید شدن می باشند.
آخرین سوالات مطرح شده(برای مشاهده پاسخ هر سوال روی آن کلیک نمایید)
پاسخ داده شده 46 سوال           منتظر پاسخ پزشک 45 سوال
رژیم غذایی درزخم وعفونت معده چیست
( این سوال 8 سال قبل مطرح شد و 8 سال قبل به این سوال پاسخ داده شده است. )